TUF-LOK® mutter

TUF-LOK® muttern ersätter de klassiska låsmuttrarna.

Det har blivit dags för oss att ersätta de klassiska låsmuttrarna nylok och helmetallisk med TUF-LOK® muttern. TUF-LOK® beläggs på en standardmutter som har en betydligt högre tillgänglighet på marknaden.
En klassisk låsmutter har fördelen att förbandet inte ramlar isär, men efter ett tag av vibrationer tappar den klämkraft. TUF-LOK® garanterar att klämkraften bibehålls. Vikten i förbandet sänks genom att mutterns totalhöjd blir lägre, detta medför också att en kortare skruv kan användas.