Varför skruvförband lossnar.

Vibrationer finns nästan överallt, utan att vi tänker på det. Så även om vi har dragit våra skruvförband enligt konstens alla regler, händer det tyvärr att gängade förband lossnar på grund av skakningar och slag.

FRÅGOR & SVAR

Svaret är låsning.
Mattssons erbjuder TUF-LOK® – pålitlig gängsäkring i ”en skakig värld”.

TUF-LOK® har många fördelar och användningsområden.
• Återanvändbar – Kan användas flera gånger utan prestandaförändringar.
• Miljövänlig – TUF-LOK® innehåller inga miljöstörande ämnen.
• Låsande – Hindrar skruvförband att vibrera loss.
• Ljuddämpande – Hindrar effektivt fortplantning av ljud.
• Vibrationsdämpande – Minimerar fortplantning av vibrationer, slag och stötar.
• Tätande – 360° applicering ger effektiv tätning mot vätskor och gaser.
• Godkänd – Uppfyller väl låskrafter enligt DIN267 del 15+28, IFI-524
m.fl. standarder.

Men kostar den inte mycket mer än en vanlig skruv?
Nej, faktiskt inte. Processen är så långt automatiserad att merkostnaden för
standardartiklar är minimal. Dessutom kan vi erbjuda TUF-LOK® på vanlig låg
mutter vilket ger både en bättre, lättare och billigare låsmetod än låsmutter
med nylonring.

Hur länge kan jag ha den på lager?
Det finns ingen begränsning för hur länge du kan lagerhålla TUF-LOK® artiklar.
Beläggningen behåller sina egenskaper för all framtid.

Vilka temperaturer klarar TUF-LOK®?
TUF-LOK® klarar temperaturer upp till 121°C, och skulle inte det vara tillräckligt
finns det en variant som heter NyTemp® som klarar temperaturer upp till 232°C.

Stämmer det att det är trögt att montera skruvar med TUF-LOK®?
Det är riktigt, men den trögheten bevisar bara funktionen och garanterar att ditt
förband verkligen är låst. Dessutom minskar friktionsspridningen och det bidrar till
att nå ett optimalt åtdragningsmoment.

Hur är det med tillgängligheten?
Mattssons i Anderstorp har tagit fram ett standardsortiment som alltid finns tillgängligt på lager i Anderstorp och hos din återförsäljare. Eftersom beläggningen av TUF-LOK® görs i Anderstorp kan vi även vara snabba på sortiment utanför standard.